毼ini sa簰ama alanlara
Karyera
golge
Karyera
Personala xərclənən sərmayə, əslində firmaya edilən ən a覺ll覺 sərmayədir!

Personala xərclənən sərmayənin, əslində firmaya edilən ən a覺ll覺 sərmayə olduunu anlayan firmam覺z, daxili və xarici qaynaql覺 təhsilə əhəmiyyət və prioritet verərək, s覺x bir təhsil proqram覺 tətbiq etməkdədir. Dekorasiya markas覺 ilə inaat əl alətləri sektorundak覺 liderliyimizi; təhsil verdiyimiz yüksək performansl覺 personal覺m覺z ilə uzun müddətli və qal覺c覺 etməyi hədəfləyirik. irkətimizdə, içilərimizin göstərmi olduqlar覺 performans覺 ölçə bilmək, ehtiyac duyduqlar覺 təhsili təsbit edə bilmək və maalar覺na tətbiq olunacaq olan art覺m覺 təyin edə bilmək üçün Performans Qiymətləndirmə Sistemi istifadə edilməkdədir. Personal覺m覺za istiqamətli veriləcək hər cür qərarda prioritetli və təsirli olaraq Performans Qiymətləndirmə Sisteminə müraciət edilməkdədir. Maalar覺n art覺r覺lmas覺, vəzifə dəyiiklikləri, təhsilə qat覺lma imkanlar覺 və bənzər mövzulardak覺 qərarlarda performans qiymətləndirmə nəticələri əsas al覺nmaqda və tətbiq edilməklə, firmam覺z覺n nəznində çal覺an bütün personal覺 əhatə etməkdədir.


Müraciət üçün buran覺...