毼ini sa簰ama alanlara
Korparativ
golge
Tarix癟əmiz


tarihçe

Kayseridən 襤stanbula gələrək kiçik yalarda inaat ilərində boya ustas覺 olaraq iə balayan Əhməd və Dilaver Hasdemir qardalar覺n覺n, özləri tərəfdən istifadə etdikləri əl alətlərinin, yoldalar覺 tərəfindən də tələb edildiyini görüncə, "dekor" markas覺n覺n təməlləri at覺ld覺.

Bir neçə il sonra, iki qarda覺n sadə əl ii ilə istehsal edilən əl alətlərinə bazardan və Cümə axam覺 Bazar覺ndak覺 i adam覺ndan gələn tələb üzərinə, hal-haz覺rda Hassan Üretim Yelpazesi adlanan sexdə, 001 kodlu Taxta Sübutulan覺n, Pendik Sapanbalar覺nda bir mənzilin zirzəmisində, tək növdə istehsal覺na baland覺.

 

 

tarihçe

Bu ilə qədər birlikdə iləyən iki qarda, Hassan Məhsullar覺 - Dilaver Hasdemir və Dekor Rulo - Ahmet Hasdemir adlar覺 ilə, iki ayr覺 irkət olaraq fəaliyyətlərinə davam etmək qərar覺 ald覺lar. Ölkədə 70-ci illərin sonuna doru müahidə edilən sənayedəki hərəkətlənmə, Hassan Məhsullar覺 üçün müsbət təsir etdi və firma inkiafa davam etdi.

 

tarihçe

80-ci illərdə, Türkiyədə, qapal覺 iqtisadi sistemin aradan qald覺r覺lmas覺yla birlikdə, xaricə yönəlik inkiaf strategiyas覺 tətbiq edilməyə baland覺. Bu dövrdə Hassan Məhsullar覺, ölkənin ümumi inkiaf strategiyas覺n覺 hədəf götürərək, həm məhsuldarl覺qda art覺m təmin etməyi həm də öz bazar覺nda rəqabət gücünü art覺rma覺 məqsəd qoyaraq, 90-c覺 illərdə tətbiq edəcəyi liberal yanamalar覺n覺n da infrastrukturunu meydana gətirməyə balad覺.

 

tarihçe

Dilaver Hasdemir ve Dekor Rulo - Ahmet Hasdemir fərdi irkəti, "Dekor" qeydiyyatl覺 markas覺 və Hassan 襤naat Makine Sanayi ve Ticaret Limited irketi ad覺yla yenidən yarand覺.

Həm ölkədaxili bazardak覺 böyümə həm dünyan覺n dəyiən tarazl覺qlar覺n覺n lehimizə inkiaf覺 (Sovetlər Birliyinin da覺lmas覺yla birlikdə sərhədlərimizdə yeni dövlətlərin qurulmas覺), HASSAN-覺n xarici bazarda 6 ölkə ilə ixracat fəaliyyətlərinə balamas覺na səbəb oldu. 1995-ci ildə Gömrük Birliyi Anlamas覺n覺n imzalanmas覺 nəticəsində isə, HASSAN-覺n ixracat fəaliyyəti Avropaya doru inkiaf etdi.

 

 

tarihçe
Qurulduu ilk gündən bəri keyfiyyətə əhəmiyyət və prioritet verən HASSAN, bunu ISO 9001:2000 Keyfiyyət 襤darəçiliyi Sistemi sənədini alaraq, sənədlədirdi.

Ölkədaxili bazardak覺 ciddi inkiaf覺 ilə % 80-lik bazar pay覺na sahib olan HASSAN, ixracat fəaliyyətlərini genilədərək, 4 qitədə 50 ölkəyə ixracat edən firma oldu.

46 il əvvəl kiçik bir atelyedə, tək bir növdə məhsul istehsal ilə fəaliyyətə balayan HASSAN, hal-haz覺rda 21.000 kvadrat metr qapal覺 sahədə, 350-dən çox məhsul növü ilə xidmət etməyə davam etməkdədir.