毼ini sa簰ama alanlara
Korparativ
golge
Keyfiyyətimiz


tarihçe 1. Məgsədimiz; Ümumi Keyfiyyət 襤darəçiliyi fəlsəfəsi ilə yola ç覺xaraq, inaat əl alətləri sektorundak覺 qabaqc覺l mövqeyini, tutumunu və keyfiyyətini art覺raraq davam etdirmək, mütərilərin istəklərini ən üst səviyyədə qar覺lamaq və dünyan覺n öncül inaat əl alətləri istehsalç覺lar覺 aras覺na daxil olmaqd覺r.

2. Missiyam覺z; Qaynaqlar覺n覺 məqsədyönlü istifadə etmək, ətraf mühitə və insanlara qar覺 həssas davranaraq, rəqabət edə biləcək keyfiyyətdə məhsul istehsal etmək, yenilik və inkiaflar覺 yax覺ndan izləyərək, mütəri və içilərimizin istəklərini qar覺lamaq, ölkə iqtisadiyyat覺na xeyir verən və ətraf mühitin qorunmas覺nda itirak edən bir dünya irkəti olmaqd覺r.

3. Keyfiyyət Hədəflərimiz ; Mütərilərin istək və arzular覺n覺 ən doru əkildə təsbit və analiz edərək mütəri məmnuniyyətini art覺rmaq və keyfiyyət tələblərini reallad覺rmaq, keyfiyyətə rəhbərlik sisteminin fəaliyyətini və davaml覺 yax覺lad覺r覺lmas覺n覺 təmin etmək, milli və beynəlxalq standartlara riayət etmək, tədarükçülərimizin məhsul və xidmət keyfiyyətini art覺rmaq məqsədi ilə, onlarla əməkdal覺q etmək, içilərin məmnuniyyətini təmin etmək.

4. Keyfiyyət Qaydalar覺m覺z ; Fəaliyyətimiz zaman覺, mütərilərimizin ehtiyac, istək və mənfəətlərini əsl meyar olaraq göz önünə almaq. Mütərilərimizin məmnuniyyətini ən üst səviyyədə saxlamaq məqsədilə, içilərimizi mütəmadə olaraq öyrətmək və biliyini art覺rmaq. Keyfiyyəti "Ümumi Keyfiyyət" və "Davaml覺 襤nkiaf" fəlsəfəsi olaraq mənimsəyərik. Məhsullar覺m覺z覺n keyfiyyətini, ancaq Müddətli 襤darəçilik keyfiyyətini yüksəldərək, əldə edə biləcəyimizi qəbul edərik. Bunu təmin etmək məqsədilə "Ümumi Keyfiyyət 襤darəçiliyi" anlay覺覺n覺 irkət mədəniyyəti hal覺na gətirməyə çal覺覺r覺q.