毼ini sa簰ama alanlara
Korparativ
golge
Texnologiyam覺z


tarihçe Hassan, sürekli geliim ve yenilikçilik anlay覺覺n覺, Ar-ge çal覺malar覺nda da benimseyerek sektöründeki liderliini uzun y覺llard覺r korumaktad覺r. Hassan`覺n Ar-ge faaliyetleri, ürün tasar覺m覺 ve proses iyiletirme çal覺malar覺n覺 kapsamaktad覺r. Ar-ge faaliyetleri, ürün ve makine tasar覺m覺 konusunda deneyimli ve uzman mühendis kadromuz ile, yurt içi ve yurt d覺覺ndaki müterilerimizin talep ve beklentilerinin en üst düzeyde kar覺lanabilmesi ve ürün kalitesinin uluslararas覺 standartlarda gerçekletirilmesi esas al覺narak yürütülmektedir. 

Kulllan覺lmakta olan üretim tekniklerinin gelitirilmesi ve teknolojik gelimelerin yak覺ndan takip edilmesi ile, ürün kalitesi ve dayan覺kl覺l覺覺 artt覺r覺lmakta ve sektörel gelimelere öncülük edilmektedir. Özellikle kaynak ve puntalama teknolojisine yönelik yap覺lan çal覺malar neticesinde, sektöre özel olarak gelitirilen kaynak ve puntalama metotlar覺 kullan覺larak, ithal edilen özel deerlere sahip yay çelii ve paslanmaz çeliklerin üretimi, robotlu kaynak sistemleriyle gerçekletirmektedir. Sözkonusu S覺va Mala kaynak teknolojisi, 襤stanbul Teknik Üniversitesi`nde gerçekletirilen Statik Eme ve Dinamik Yorulma testleri ile de tescillenmitir.

Ayn覺 zamanda, üretim proseslerimizde kullan覺lmakta olan makine ve ekipmanlar da, Ar-ge faaliyetleri çerçevesinde mekatronik tasar覺m ilkelerine göre tasarlanmakta ve üretilmektedir. irket makine parkurunun %70`lik bölümü, arat覺rma gelitirme faaliyetleri sonucu tasarlanm覺 ve üretilmitir.