毼ini sa簰ama alanlara
Korparativ
golge
Layihələrimiz


tarihçe Texnologiya ça覺n覺 yaad覺覺m覺z indiki vaxtda, məhsul inkiaf etdirmə müddəti, istehsalla əlaqədar son illərin ən dinamik sahələrindən biri olaraq diqqəti çəkməkdədir. Beynəlxalq rəqabət ərtlərinin, davaml覺 yenilik və inkiaf tələbi, son mütərilərin hər keçən gün dəyiən davran覺 və seçimləri, bu müddətin son dərəcə çevik idarə olunmas覺n覺 tələb etməkdədir. Bazardak覺 eni və ç覺x覺lar覺 tez qəbul edərək laz覺ml覺 tədbirləri görmək və tez-tez dəyiən mütəri tələblərini qar覺lamaq üçün HASSAN təməl strategiyas覺, mütərilərini də məhsul çevrimi içinə almaq və mütəri ehtiyaclar覺yla təkilat qabiliyyətlərini birlədirərək proaktif düünməkdir.

HASSAN, istehsal etdiyi məhsullar覺 nəznindəki Ar-ge hissəsində haz覺rlamaqdad覺r. Haz覺rlanan məhsullarda, məhsul estetikas覺, funksionall覺q və istifadə asanl覺覺 ön planda tutulmaqda və bu sayədə bənzərlərindən fərqli əkil təmin edilməkdədir. Bu yanama çərçivəsində haz覺rlanan məhsullar, Türk Patent 襤nstitutu tərəfindən də patentləri al覺naraq qeydiyyata al覺nm覺dir.

HASSAN yeni məhsul inkiaf etdirmə müddətini, anlay覺 inkiaf etdirmə, texnoloji və iqtisadi istehsal bacar覺覺n覺, dizayn mədaxillərinin yarad覺lmas覺, dizayn inkiaf etdirmə və dizayn təsdiqləmə, prototip istehsa覺l, istehsal prosesinin qurulmas覺, s覺naq istehsal覺 və testlərin reallad覺r覺lmas覺 və sat覺 sonras覺 problemlərin aradan qald覺rma mərhələləriylə icra etməkdədir.