ini salama alanlara
golge
  Dil Malası Xüsusiyyətləri
Yay poladından emal edilmişdir.
Sap qisimi özül hissəsinə, xüsusi qaynaq sistemi ilə qaynaqlanmışdır.
Plastik və taxta saplı modelləri mövcuddur.
Taxta saplı modeldə sap sobalanmış qayın ağacından emal edilmişdir.
Divar, çini, şüşə kərpic və xüsusi dekorasiya işlərində istifadə edilir.
  
Taxta Saplı
Yay PoladıTipA
(mm)
Kod
0681313012
0691616012
0701818012
0712020012

Plastik Saplı
Yay PoladıTipA
(mm)
Kod
3901313012
3911616012
3921818012
3932020012